تبلیغات
ندای قانون - جدول نرخ دیه 93

جدول نرخ دیه

93

 

 

نوع دیه

نرخ (به ریال)

نوع دیه

نرخ (به ریال)

دیه كامل

1,500,000,000

چهار درصد دیه

60,000,000

یك دینارشرعی

1,500,000

چهار و نیم درصد دیه

67,500,000

یك درهمشرعی

150,000

پنج درصد دیه

75,000,000

یك شتر

15,000,000

پنج و نیم درصد دیه

82,500,000

یك ده هزارم دیه

150,000

شش درصد دیه

90,000,000

یك هزارم دیه

1,500,000

شش و نیم درصد دیه

97,500,000

یك صدم دیه

15,000,000

هفت درصد دیه

105,000,000

نیم صدم دیه

7,500,000

هفت و نیم درصد دیه

112,500,000

یك دهم درصد دیه

1,500,000

هشت درصد دیه

120,000,000

دو دهم درصد دیه

3,000,000

هشت و نیم درصد دیه

127,500,000

سه دهم درصد دیه

4,500,000

نه درصد دیه

135,000,000

چهار دهم درصد دیه

6,000,000

ده درصد دیه

150,000,000

پنج دهم درصد دیه

7,500,000

یك دهم دیه

150,000,000

شش دهم درصد دیه

9,000,000

دو دهم دیه

300,000,000

هفت دهم درصد دیه

10,500,000

سه دهم دیه

450,000,000

هشت دهم دیه

12,000,000

چهار دهم دیه

600,000,000

نه دهم درصد دیه

13,500,000

پنج دهم دیه

750,000,000

یكصدم دیه كامل

15,000,000

شش دهم دیه

900,000,000

یك و یك دهم درصد دیه

16,500,000

هفت دهم دیه

1,050,000,000

یك و دو دهم درصد دیه

18,000,000

هشت دهم دیه

1,200,000,000

یك و سه دهم درصد دیه

19,500,000

نه دهم دیه

1,350,000,000

یك و جهار دهم درصد دیه

21,000,000

نصف دیه كامل

750,000,000

یك و پنج دهم درصد دیه

22,500,000

ثلث دیه كامل

500,000,000

یك و شش دهم درصد دیه

24,000,000

ربع دیه كامل

375,000,000

یك و هفت دهم درصد دیه

25,500,000

خمس دیه كامل

300,000,000

یك و هشت دهم درصد دیه

27,000,000

چهار پنجم از یك پنجم دیه كامل

240,000,000

یك و نه دهم درصد دیه

28,500,000

چهار پنجم از یك پنجم از یك دوم دیه كامل

120,000,000

دو درصد دیه

30,000,000

یك پنجم از یك دهم دیه كامل

30,000,000

دو و نیم درصد دیه

37,500,000

یك سوم از یك دهم دیه كامل

50,000,000

سه درصد دیه

45,000,000

دیه كامل زن

750,000,000

سه و نیم درصد دیه

52,500,000

دیه كامل در ماههای حرام

2,000,000,000

 
طبقه بندی: اخبار حقوقی، وکالت، قضاوت، پزشکی قانونی، دانستنی های حقوقی،

تاریخ : دوشنبه 17 شهریور 1393 | 08:50 ق.ظ | نویسنده : خانم دهقانپور دانشگاه پیام نور فسا | نظرات

  • کسب درآمد از اینترنت
  • خرید کارت شارژ
  • کار در خانه