تبلیغات
ندای قانون - با تصویب هیات وزیران بسته اجرایی وزارت دادگستری ابلاغ شد

با موافقت دولت، بسته اجرایی وزارت دادگستری ابلاغ شد.

به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، هیات وزیران بنا به پیشنهاد وزارت دادگستری و تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و به استناد ماده 217 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1389 - بسته اجرایی وزارت دادگستری موضوع ماده 217 را تصویب کرد.

به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، این مصوبه از سوی محمدرضا رحیمی - معاون اول رییس‌جمهور - برای اجرا ابلاغ شده است.

ماده 217 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه

ماده217 - کلیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی موظفند برنامه‌های اجرائی و عملیاتی خود را در قالب بسته‌های اجرائی برنامه ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه کنند. این بسته‌ها که پس از تصویب هیئت وزیران جهت اطلاع به مجلس شورای اسلامی ارائه می‌شود، مبنای تنظیم و تصویب بودجه سنواتی دستگاه قرار می‌گیرد.

تبصره بسته اجرائی مجموعه‌ای از چندین پروژه‌ به هم پیوسته و یا خوشه‌ای از پروژه‌های متجانس و به هم مرتبط اولویت‌دار است که به منظور حل یک مشکل اقتصادی، اجتماعی و یا فرهنگی در چهارچوب اهداف برنامه به اجرا درمی‌آید.

بسته اجرای وزارت دادگستری

بر اساس اصل 160 قانون اساسی، فلسفه ایجاد وزارت دادگستری به عنوان رابط بین سه قوه، حفظ استقلال و اقتدار و کارآمدی قوه قضائیه است.

در این راستا سایر قوانین و مقررات نیز بایستی با تبعیت از این هدف و رعایت مفاد اصل 160 قانون اساسی، جایگاه وزارت دادگستری را منظور و آن را در ایفای نقش خود یاری کند.

ضرورت تدوین و اجرای بسته اجرایی:

- تاکیدات مقام معظم رهبری

- الزامات اجتماعی، سیاسی و قضایی برای پیشبرد ادهاف سند چشم انداز و برنامه های توسعه

- اجرای کامل بند(ع) ماده 211 قانون برنامه پنجم توسعه

- رویکردها و تعاریف و ضرورت های نوین در برقراری عدالت اجتماعی و حمایت از صاحبان حق

- لزوم اجرای اصول 160 الی 171 قانون اساسی

- تشکیلات و شرح وظایف مصوب وزارت دادگستری توسط معاونت توسعه مدیریت

- شرح وظایف مصوب وزارتخانه ابلاغی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور

- مصوبات هیئت محترم وزیران

- برنامه تحول اداری

راهبردهای اساسی جهت حل مسئله یا مشکل عبارتند از:

- پرکردن خلاء های موجود در اجرای نظامات حقوقی و قضایی

- اجرای تکالیف بیت المال در پرداخت دیه و سایر خسارات و حقوق آسیب دیگان از جرایم

- پر کردن خلاء های قانونی موجود به منظور حمایت از بزه دیدگان و رویکردها و تعاریف و ضرورت های نوین در برقراری عدالت اجتماعی

- تعامل، هماهنگی و همکاری فعال و مؤثر قوه قضائیه و دستگاه های تابعه و پشتیبانی در اجرای برنامه های قضایی

- تأمین منابع مالی و ادرای، جذب، نگهداری و بهسازی نیروی انسانی

- شناسایی، اصلاح و بهبود فرآیندها و تطبیق آن با مقررات

- توسعه و استقرار دولت الکترونیک

سیاست های اجرایی متناظر با هر راهبرد به شرح ذیل قابل ذکر است:

- ایجاد سازوکار لازم برای پرداخت دیه و اجرای آرای محاکم قضایی

- ایجاد سازوکار لازم برای حمایت از بزه دیدگان

- انجام تعهدات جمهوری اسلامی در قبال کنوانسیون مبارزه با فساد و استفاده از ظرفیت های کنوانسیون برای مبارزه با فساد

- انجام تعهدات جمهوری اسلامی در قبال سازمان جهانی مالکیت معنوی

- ایجاد امنیت و حمایت از سرمایه گذاری و تضمین حقوقی سرمایه گذاری

- پشتیبانی و دفاع از لوایح قضایی در دولت و مجلس شورای اسلامی

- پشتیبانی در راستای اجرای برنامه های

- افزایش آگاهی های عمومی در زمینه مسائل حقوقی و همکاری در پیشگیری از وقوع جرم

- ارتقاء و تقویت جایگاه اجرایی و اداری وزارت دادگستری

- انجام مطالعات و پژوهش های حقوقی و قضائی

- برآورد نیروی انسانی مورد نیاز

- آموزش و بهسازی نیروی انسانی

- توسعه خدمات پایه الکترونیکی

- توسعه شبکه، سامانه و درگاه های الکترونیکی

- توسعه زیر ساخت اطلاعاتی

- توسعه زیر ساخت ارتباطی

- ارتقاء جایگاه فناوری اطلاعات

مهمترین اقداماتی که وزارت دادگستری طی برنامه پنج ساله پنجم مکلف به انجام و اجرای آنهاست به شرح ذیل قابل احصاء است:

- عضویت در کارگروه بررسی وجاهت قانونی مجوزها اعم از گواهی، پروانه، استعلام یا موافقت و موارد مشابه آن از دستگاههای اجرایی با رویکرد تسهیل، تسریع و کاهش هزینه صدور و تمدید مجوزها است.

- همکاری در تهیه طرح جامع امنیت پایدار مناطق مرزی و کنترل مؤثر مرزها

- تهیه آیین نامه اسناد و اوراق پرونده های قضایی به اسناد الکترونیکی

به منظور اجرایی کردن اهداف مندرج در سند چشم انداز، سیاست ها و قانون برنامه پنجساله پنجم در حوزه دادگستری، بسته اجرایی وزارت دادگستری با رویکرد مسئله محوری شامل پنج بسته اجرایی فرعی به شرح زیر است:

1- استفاده بهینه از ظرفیتهای وزارت دادگستری

2- هماهنگی امور بین قوه قضائیه با قوای دیگر

3- وظایف وزارت دادگستری در حوزه امور بین الملل

4- حمایتهای اجتماعی و قضایی

5- پشتیبانی و توسعه منابع
طبقه بندی: اخبار حقوقی، نهادهای حقوقی، دانستنی های حقوقی، قانون،
برچسب ها: متن مجموعه مصوبات هیئت وزیران، وکالت نیوز، اخبار مهم وزارت دادگستری، اخبار معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور، جدیدترین اخبار قضائی و حقوقی، متن برنامه‌های اجرائی و عملیاتی وزارت خانه ها،

تاریخ : یکشنبه 11 فروردین 1392 | 06:17 ب.ظ | نویسنده : خانم دهقانپور دانشگاه پیام نور فسا | نظرات

  • کسب درآمد از اینترنت
  • خرید کارت شارژ
  • کار در خانه